A házaságkötés története

2020.11.28

Bár a házasságkötések száma és népszerűsége hanyatlóban van, ez mit sem változtat azon, hogy a házasság egy szerelmespár életének meghatározó része. A házasságkötés története messzire nyúlik vissza. Évszázadok óta izgalommal tölti el a szerelmeseket és az őket körülvevő barátokat és családtagokat, amikor szerelmük és párkapcsolatuk egyre erősebbé válik és ezeket a meghatározó lépéseket jeles események keretében megünnepelhetik.

Házasság a kezdetekben

Elég nehéz a kutatók dolga, hogy képet alkossanak arról, hogy az emberiség kezdetekor hogyan is működött a férfiak és a nők kapcsolata, volt-e bármilyen egyezmény a felek között, ezért inkább az ismertebb időszakokról mesélek.

Házasságkötés az ókorban

A napjainkban is gyakorlott szokások meghatározó része a római időkig nyúlik vissza, és a kereszténységgel szinte egy idős. Az 1-2. században a házasságkötés azt jelentette, hogy a pár két tagja családjuk jelenlétében kéznyújtással vagy gyűrűhúzással kinyilvánította, hogy megházasodnak. Ekkor még az egyháznak semmilyen befolyása sem volt a házasságkötésekben.

A papok csak a 4. századtól vesznek részt a római házasságkötéseken, melyek még ekkor is a család körében történtek. A 6-7. század újabb változást hozott. Lassan liturgiává alakult a házasságkötés eseménye, és különleges imádságok és nászmise során történt a jegyesek megáldása. Egészen a 9. századig a házassági szándék bejelentése, azaz az eljegyzés, és a házasság kinyilvánítása az egyházon kívül történt, mindössze a szintmisén való részvétel tartozott az egyház irányítása alá.

Középkori házasságok

Nagyjából a 11. századra tehető, amikor bár kivétel nélkül a pap bizonyosodott meg, hogy a pár tagjai kölcsönösen szeretnének-e egybekelni. Ez az esemény a templom kapujában történt, így elkerülve, hogy bárkit titokban eskethessenek össze. Idővel ez a szertartás a templom belsejébe került, majd a 16. századi tridenti zsinat óta a katolikus hívek számára a pap előtti házasságkötés lett kötelező.

Magyarországi házasságkötés

Magyarországon a 18-19. században történt több jelentősebb változás a házasságkötés intézményével kapcsolatban. A polgári házasságot először II. József király nevesítette az 1786-os házassági pátensben, mely elsősorban a vegyesházasságok adminisztrációját érintette. A vegyesházasságok alatt a különféle felekezetek tagjainak házasságát értették. 1894-től a polgári házasság kötelezővé tételére is sor került, így könnyebbé téve az adminisztrációt a különböző felekezetű párok körében. Az eljegyzéseknek ettől kezdve már nem volt külön jogi állása sem.

Napjainkban a kereszténységből és a római jogból eredeztetett monogámia a legelterjedtebb szinte az egész világon, így Magyarországon is az egynejűség létezik. Ennek ellenére vannak vallások és régiók, ahol másképp gondolkodnak, például az iszlám és a mormon vallás elfogadja a többnejűséget is.

Napjaink esküvői

A 21. századra átalakult sok társadalmi elvárás és szokás. Bár házasság már nem bír akkora jelentőséggel, mint akár csak néhány évszázada, a legtöbb kultúrában a házasság még mindig kulcsfontosságú eleme egy párkapcsolat fejlődésének. Elég csak az indiai hindu esküvőkre gondolni, ahol az ünneplés három napon keresztül zajlik mielőtt a pár házasságra lép.

Mind az eljegyzés, mint maga a házasságkötés egy hatalmas ünnep, melyet a szerettei körében ünnepel a házasulandó pár egy kisebb vagy nagyobb ünnepség keretében.