Minden, amit a házasságkötésről tudnod kell

2020.10.07

A házasságkötés intézménye messzire nyúlik vissza, Magyarországon a 18. században II. József fogalmazta meg a házassági pátensben az akkori szabályokat. Természetesen azóta sok minden változott, a jelenleg érvényes házasságjogi kérdéseket a Polgári Törvénykönyvben találhatjátok meg. Ceremóniamesterként sokszor figyelemmel kísérem magát a házasságkötést is, így alább sorra veszem a legfontosabb fogalmakat és tudnivalókat, melyek minden házasodni vágyó párnak, így nektek is hasznosak lesznek.

Mit jelent házasság?

A házasság jelentése két fél között létrejött, jogilag is elismert életközösség. A jogi részre vonatkozó kitételeket Magyarországon a Polgári Törvénykönyvben lehet fellelni, ahol pontosan definiálva vannak a személyi és vagyoni jogok a házassági szerződést létrejöttét (illetve annak felbontását) követően.

A házasságkötés folyamata

A házasságkötés során a házasodni kívánó felek nyilvánosan, két tanú és egy anyakönyvvezető előtt jelentik ki eme szándékukat. Legtöbbször ez a házasságkötő teremben történik, de külső helyszíni esküvő is lehetséges, erről később részletesebben is írunk. A házasságkötést azonban megelőzi egy-két kötelező lépés, annak függvényében, hogy kik, mikor és hol szeretnék összekapcsolni az életüket.

Kik köthetnek házasságot?

A jelenleg érvényben levő törvények értelmében nem csak egy férfi és egy nő, hanem két férfi vagy két nő között jöhet létre házasság, mivel 2009 óta már hazánkban is összeházasodhatnak egynemű párok.

És kik nem házasodhatnak össze?

Amennyiben az egyik fél még házas, 16 év alatti, vagy a házasulandók szoros rokoni kapcsolatban állnak (egyenes ági rokonok, testvérek, testvér és a testvére vér szerinti leszármazója, házastárs és volt házastársa egyenes ági rokona, örökbefogadó és az örökbefogadott) a házasság érvénytelen akkor is, ha mégis megkötik. További, a cselekvőképességre és egyéb feltételekre vonatkozó törvényeket szintén a Polgári Törvénykönyvben találhatók meg.

Mi az a házasságkötési szándék?

A házasságkötés előtt, először a házasságkötési szándékot kell bejelentenetek a leendő esküvő helyszínéhez tartozó területileg illetékes anyakönyvvezetőnél. Ezt minden esetben személyen, és a pár mindkét tagjának együttes jelenlétében kell megtennetek.

A házassági szándék bejelentéséhez személyes megjelenés és egy érvényes személyes azonosító igazolványra (ami lehet személyi igazolvány és útlevél is), valamint lakcímkártyára van szükség. Az anyakönyvvezető feladata a házassági eljárás során, hogy megvizsgálja a házasulandók személyazonosságát, állampolgárságát, cselekvőképességét és nagykorúságát, a rokoni kapcsolatát a Polgári Törvénykönyv alapján, valamint a házasulandók családi állapotát is igazolja. A családi állapot, amennyiben hajadon vagy nőtlen, az anyakönyvvezető igazolja, de ha már egyikőtök elvált vagy özvegy, akkor az anyakönyvi okirat vagy a jogerős bírósági ítélet bemutatása is szükséges lesz. Magyarországon csak 16 év feletti személyek köthetnek házasságot, 16 és 18 év közöttiek pedig csak az illetékes gyámhatóság engedélyével tehetitek ezt meg.

A várakozási időszak

A jegyzőkönyv kiállatása után egy 30 napos várakozási idő következik, mely alatt nem köthetitek még meg a házasságot, ha csak nem adtok be különleges méltányossági kérelmet. A jegyzőkönyv a házassági szándék bejelentésétől számolva egy évig érvényes, így elég sok szabadságot ad nektek az esküvő napjának kiválasztására. Mindössze annyi kitétel van, hogy munkaszüneti napokon nem lehet összeházasodni.

Házassági névválasztás: milyen lehetőségeitek vannak?

Házassági név választása

A házassági név, a házassági anyakönyv aláírásától kezdve a házasulandó feleket megilleti, de már a házassági szándék bejelentésekor ki kell választanotok, hogy melyik variációt szeretnétek. A névválasztás nem csak a ti, hanem a leendő gyerekeitek nevére is kiterjed.

Magyarországon családjogi törvény szabályozza, hogy a házasság alatt, illetve annak felbomlásakor milyen neveket lehet viselni. A feleség számos variációban felveheti a férje nevét. Például lehet Kovács Jánosné, Kovács Jánosné Kis Mária, Kovácsné Kis Mária, Kovács Mária, vagy megtarthatja a születési nevét, a Kis Máriát is. A leggyakrabban választott házassági névforma a Kovácsné Kis Mária. A tradicionálisabb változatok mellett 2004 óta a férj is felveheti a feleség családnevét (Kis János), illetve mindketten felvehetik kettőjük tetszőleges sorrendben összekapcsolt családnevét, azaz lehet Kovács-Kis vagy Kis-Kovács a házastársak családneve.

Családinév-választás a gyerekeknek

A születendő gyerek családneve szintén számos variációban lehetséges, és erről is nyilatkoznotok kell. A fenti példát folytatva a gyerek(ek) családneve lehet Kovács, Kis, Kis-Kovács vagy Kovács-Kis.

A névesztétika mellett érdemes a név praktikusságát is figyelembe venni. Ne legyen túl hosszú vagy nehéz leírni és kimondani az új nevet.

Jó tudni: A családnév maximum két tagú lehet.

A házasságkötés különlegesebb esetei

Esküvő nem magyarországi állampolgárral

Amennyiben a pár egyik tagja külföldi állampolgár, az esküvői papírmunka kicsit több körültekintést igényel. A legjobb, ha az anyakönyvvezetővel egyeztetve személyes tanácsért fordultok, de a legfontosabb tudnivalókat az alább is megtaláljátok.

Először is a pár külföldi tagjának igazolnia kell, hogy a magyarországi házasságának nincs jogi akadálya. Az ilyen jog tanúsítványt az adott állampolgár országának hivatalain keresztül, esetleg külképviseletén lehet beszereznetek, de különleges esetekben (pl. háború miatt), illeték fejében kérelmezhető a tanúsítvány bemutatása alóli felmentés is. Fontos megjegyezni, hogy a külföldi okiratokat hiteles magyar fordítással kell benyújtanotok, melyekhez sok esetben diplomáciai felülhitelesítés, azaz Apostille is szükséges.

Jó tudni: Tolmácsra is szükségetek lesz, amennyiben a külföldi állampolgár nem beszél magyarul. Ezt a külföldi vendégek is értékelni fogják.

Érdekesség: Nem csak magyarul, de a Magyarországon elismert 13 nemzetiségi nyelv egyikén is megtartható a házasságkötés, ha minden érintett fél beszéli azt.

Magyar állampolgárok házassága külföldön és házasság magyarországi anyakönyvezése

Ha magyar állampolgárként külföldön szeretnétek házasságot kötni, szintén azt tanácsolom, hogy a helyi hatóságokkal egyeztessetek első körben, mivel országonként változó, hogy pontosan mi szükséges a házasságkötéshez.

Ne feledjétek el, a külföldi házasságot Magyarországon is külön anyakönyveztetnetek kell. Ezt akár bármely magyarországi anyakönyvvezetőnél, akár külképviseleten keresztül is meg lehet tennetek. A kérelem nyomtatványának kitöltése mellett számos mellékletet is csatolnotok kell az anyakönyveztetéshez. Ezek közé tartozik a magyar állampolgárságot igazoló irat másolata, mindkét fél személyazonosító igazolványának vagy útlevelének másolata, a magyar állampolgár születési anyakönyvi kivonatának másolata, eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat, hiteles magyar nyelvű fordítással és szükség esetén felülhitelesítéssel ellátva, valamint a korábbi családi állapot igazolása is.

  • Tipp: Hiteles fordítást Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, azaz az OFFI végez. A budapesti irodájuk a Bajza utca 52-ben található, és akár egy munkanapon belül is elkészül a fordítás.
  • Tipp 2: Anyakönyvi kivonatot többek között a budapesti Központi Okmányirodában is be lehet szerezni.
  • Tipp 3: Apostille hitelestést házasságkötéshez szükséges dokumentumokra (például családi állapot igazolásra) a Külgazdasági és Külügyminisztérium állíthat ki.

Esküvő külső helyszínen

Amennyiben külső helyszínen szeretnétek kimondani a boldogító igent, erre is van mód. A területileg illetékes anyakönyvvezető és a jegyző előzetes, írásos engedélye szükséges hozzá. Az ilyen, amerikai típusúnak nevezett házasságkötés során gondoskodnotok kell az anyakönyvvezető helyszínre jutásáról (és visszaútjáról is), valamint az esküvői szertartáshoz megfelelő körülmények biztosításáról. Amennyiben a helyszín pl. egy étterem vagy hotel, abban az esetben a tulajdonos engedélyére is szükségetek lesz.