Az Y generáció esküvője

2021.01.16

Milyen az y generáció esküvője? Milyen sarkalatosabb pontokra érdemes koncentrálni, melyeket az idősebb korosztály tagjai még nem vettek figyelembe? Az alábbi posztban bemutatom a generációnknak jellegzetességeit, melyek kihatnak a házasságkötésekre is.

Az y generáció

Az 1980 és 1999 (más irodalom szerint a 1984 és 1994) között született korosztályt X generációnak is nevezik. Én is ide tartozom, és nagy valószínűséggel ti is, kedves jegyespár. Az Y generáció már a fogyasztói táradalomban nőtt fel. Legtöbbünknek, ha nem is születésünktől kezdve, de fiatal korunk óta már volt számítógépe; a mobiltelefonakkal és a gyorsan fejlődő technológiával együtt nőttünk fel, és ez erőteljesen meghatározta a felnőtt korunk is.

Ezek a társadalmi jellemvonások nem csak életünkre, hanem az esküvőikre is hatással vannak. A korábbi X generáció (azaz a 1960 és 1979 között születettek) sokkal családközpontúbbak voltak és nehézségek nélkül bejutottak a munkaerőpiacra. Technológiai szempontból digitális bevándorlóknak is nevezik őket, azaz lenyűgözte őket a technológia és befogadták az új vívmányokat, bár nem abban a világban nőttek fel.

Hogyan változott a házasságkötés?

Az X generációval ellentétben a mi generációnk nagyban függ a technológiától és másféle családmodellt követünk. Legtöbbünk életében fontos legalább egy diploma megszerzése, amivel előbb utóbb egy biztosabb állást szerezhetünk. Az sem ritka, hogy 25-30 évesen még a szülői otthonban lakunk, mivel az önállósodás nehezebb és lassabb folyamat, mint a korábbi évtizedekben volt. Más életcélokat követünk, a boldogságunk és szenvedélyeink követése gyakran jóval a családalapítás előtt áll.

Természetesen az ilyen élethelyzetben felnővő kortársak között akadnak olyanok is, akik nem készek elköteleződni és a másokhoz való alkalmazkodás a nehezükre esik. Ennek ellenére ez ne tántorítson el titeket a leendő házasságotokat illetően, mindenki a saját útját járja.

Ez az lassúbb önállósodás azt is magával hozza, hogy az esküvők későbbre tolódnak. Sokan a tanulással eltöltött évek után először szeretnének egy jól fizető állást, majd, ha már az ki van pipálva, akkor kezdenek a családalapításon és az esküvőn is gondolkozni. Sokszor az eljegyzés és az esküvő megtervezése az önállósodás első lépése.

Eskvüvőszervezés napjainkban

A digitális világ az esküvőszervezésre is nagyban hatással van. Míg korábban a szülők nagy szeretettel csatlakoztak, vagy akár át is vállalták az esküvő megszervezését, mivel nekik már volt tapasztalatuk ezen téren, ezt a mi korosztályunk már nem várja el. Sőt, sokszor nem is értékeli. A házassággal együtt járó, kissé később megjelenő önállóság és az információk elérhetősége révén a mai párok elsősorban magunknak szervezik az esküvőt.

Szüleink kicsit le is vannak maradva a technológiai vívmányokat illetően. Nekik még legtöbbször elég volt egy fényképész vagy barát, aki készített néhány képet a fotóalbumba, viszont napjaink esküvőin legtöbbször nem csak fotósok, hanem videósok is dolgoznak. Nagy valószínűséggel szüleink korosztálya nem is tudna mérvadóan dönteni olyan kérdésekben, hogy legyenek-e drón felvételek, vagy a rendes videóval is beéritek-e, netalán kell-e szelfigép.

A generációnk gyakorlatiassága és önállósága nagyban segít titeket a tökéletes esküvő megszervezésében is. Ha nem is tudtok - vagy akartok - mindent kézben tartani, könnyedén felkérhettek segítőket: esküvőszervezőt, ceremóniamestert és profi fotóst, akik igencsak megkönnyítik majd a dolgotokat, hogy mégse vesszetek el az információk zuhatagában.

Az esküvő nektek, értetek van, így nem meglepő, hogy a saját igényeitekre szeretnétek alakítani ezt az életre szóló eseményt.